Chat hỗ trợ
Chat ngay

NTG VIET NAM - JABRA DISTRIBUTOR

MENU
Tai Nghe Văn Phòng
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE MS Mono USB-A
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE MS Mono USB-A

Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE MS Mono USB-A

Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE MS Mono USB-A được thiết kế để giúp bạn tiếp tục công việc, chất lượng âm thanh vượt trội, khả năng cách âm hoàn hảo, thoải mái  cho người dùng ngay cả khi phải sử dụng lâu dài.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE MS Stereo USB-A
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE MS Stereo USB-A

Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE MS Stereo USB-A

Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE MS Stereo USB-A được thiết kế để giúp bạn làm việc hiệu quả, nhẹ, di động, đáng tin cậy và thoải mái. 

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380c UC Stereo Wireless Charger
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380c UC Stereo Wireless Charger

Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380c UC Stereo Wireless Charger

Tai nghe Jabra Evolve2 Flex Stereo thuộc dòng tai nghe không dây được thương hiệu Jabra thiết kế chủ yếu dành riêng cho các doanh nhân có lịch trình bận rộn, luôn di chuyển và làm việc trong nhiều môi trường văn phòng khác nhau.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo Wireless Charger
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo Wireless Charger

Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo Wireless Charger

Tai nghe Jabra Evolve2 Flex Stereo thuộc dòng tai nghe không dây được thương hiệu Jabra thiết kế chủ yếu dành riêng cho các doanh nhân có lịch trình bận rộn, luôn di chuyển và làm việc trong nhiều môi trường văn phòng khác nhau.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo Wireless Charger
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo Wireless Charger

Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo Wireless Charger

Tai nghe Jabra Evolve2 Flex Stereo thuộc dòng tai nghe không dây được thương hiệu Jabra thiết kế chủ yếu dành riêng cho các doanh nhân có lịch trình bận rộn, luôn di chuyển và làm việc trong nhiều môi trường văn phòng khác nhau.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 Flex Stereo thuộc dòng tai nghe không dây được thương hiệu Jabra thiết kế chủ yếu dành riêng cho các doanh nhân có lịch trình bận rộn, luôn di chuyển và làm việc trong nhiều môi trường văn phòng khác nhau.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380c UC Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380c UC Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380c UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 Flex Stereo thuộc dòng tai nghe không dây được thương hiệu Jabra thiết kế chủ yếu dành riêng cho các doanh nhân có lịch trình bận rộn, luôn di chuyển và làm việc trong nhiều môi trường văn phòng khác nhau.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 Flex Stereo thuộc dòng tai nghe không dây được thương hiệu Jabra thiết kế chủ yếu dành riêng cho các doanh nhân có lịch trình bận rộn, luôn di chuyển và làm việc trong nhiều môi trường văn phòng khác nhau.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 Flex Stereo thuộc dòng tai nghe không dây được thương hiệu Jabra thiết kế chủ yếu dành riêng cho các doanh nhân có lịch trình bận rộn, luôn di chuyển và làm việc trong nhiều môi trường văn phòng khác nhau.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono Stand
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono Stand

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono Stand

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Mono Stand
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Mono Stand

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Mono Stand

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c UC Stereo Stand
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c UC Stereo Stand

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c UC Stereo Stand

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo Stand
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo Stand

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo Stand

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo Stand
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo Stand

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo Stand

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c MS Mono

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c MS Mono

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c UC Mono

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c UC Mono

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono
Tai Nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono

Tai Nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Mono

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Mono

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380c UC Stereo

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo

Tai nghe Evolve2 55 Stereo chuyên nghiệp xử lý mọi thứ trong một ngày làm việc. Được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa với công nghệ Jabra Air Comfort, Evolve2 55 cung cấp âm thanh tối ưu cho mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-C MS Mono
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-C MS Mono

Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-C MS Mono

Evolve2 50 được thiết kế đặc biệt để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Nó sẵn sàng hoạt động cho dù bạn làm theo cách nào, mang lại âm thanh chuyên nghiệp cho các cuộc gọi và âm nhạc của bạn, với tính năng Khử tiếng ồn chủ động (ANC) và âm thanh nổi mạnh mẽ.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-C UC Mono
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-C UC Mono

Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-C UC Mono

Evolve2 50 được thiết kế đặc biệt để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Nó sẵn sàng hoạt động cho dù bạn làm theo cách nào, mang lại âm thanh chuyên nghiệp cho các cuộc gọi và âm nhạc của bạn, với tính năng Khử tiếng ồn chủ động (ANC) và âm thanh nổi mạnh mẽ,

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 50 USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 50 USB-A MS Mono

Tai nghe Jabra Evolve2 50 USB-A MS Mono

Evolve2 50 được thiết kế đặc biệt để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Nó sẵn sàng hoạt động cho dù bạn làm theo cách nào, mang lại âm thanh chuyên nghiệp cho các cuộc gọi và âm nhạc của bạn, với tính năng Khử tiếng ồn chủ động (ANC) và âm thanh nổi mạnh mẽ,

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-C MS Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-C MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-C MS Stereo

Evolve2 50 được thiết kế đặc biệt để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Nó sẵn sàng hoạt động cho dù bạn làm theo cách nào, mang lại âm thanh chuyên nghiệp cho các cuộc gọi và âm nhạc của bạn, với tính năng Khử tiếng ồn chủ động (ANC) và âm thanh nổi mạnh mẽ,

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 50 USB-C UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 50 USB-C UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 50 USB-C UC Stereo

Evolve2 50 được thiết kế đặc biệt để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Nó sẵn sàng hoạt động cho dù bạn làm theo cách nào, mang lại âm thanh chuyên nghiệp cho các cuộc gọi và âm nhạc của bạn, với tính năng Khử tiếng ồn chủ động (ANC) và âm thanh nổi mạnh mẽ,

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-A MS Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-A MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-A MS Stereo

Evolve2 50 được thiết kế đặc biệt để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Nó sẵn sàng hoạt động cho dù bạn làm theo cách nào, mang lại âm thanh chuyên nghiệp cho các cuộc gọi và âm nhạc của bạn, với tính năng Khử tiếng ồn chủ động (ANC) và âm thanh nổi mạnh mẽ,

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-A UC Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-A UC Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 50 USB-A UC Stereo

Evolve2 50 được thiết kế đặc biệt để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Nó sẵn sàng hoạt động cho dù bạn làm theo cách nào, mang lại âm thanh chuyên nghiệp cho các cuộc gọi và âm nhạc của bạn, với tính năng Khử tiếng ồn chủ động (ANC) và âm thanh nổi mạnh mẽ,

Xem thêm
Tai nghe Jabra  Evolve2 Buds USB-A MS Wireless Charging Pad
Tai nghe Jabra  Evolve2 Buds USB-A MS Wireless Charging Pad

Tai nghe Jabra Evolve2 Buds USB-A MS Wireless Charging Pad

Evolve 2 Buds là thiết bị tai nghe bỏ túi vô cùng tiện dụng cho cuộc sống văn phòng mọi lúc mọi nơi. Mọi thứ bạn cần để tận dụng tối đa cho công việc ngay cả khi đang di chuyển được gói gọn trong một cặp tai nghe không dây nhỏ bé

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 Buds
Tai nghe Jabra Evolve2 Buds

Tai nghe Jabra Evolve2 Buds

Evolve 2 Buds là thiết bị tai nghe bỏ túi vô cùng tiện dụng cho cuộc sống văn phòng mọi lúc mọi nơi. Mọi thứ bạn cần để tận dụng tối đa cho công việc ngay cả khi đang di chuyển được gói gọn trong một cặp tai nghe không dây nhỏ bé

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono

Tai nghe văn phòng Jabra Evolve 65 SE UC Mono được thiết kế đặc biệt để cải thiện chất lượng đàm thoại. Với Micrô chống ồn của nó giúp loại bỏ âm thanh nền gây phiền nhiễu và mất tập trung, cho phép bạn tập trung hơn vào cuộc gọi của mình.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono

Tai nghe văn phòng Jabra Evolve 65 SE MS Mono được thiết kế để giúp bạn nhanh nhẹn và cải thiện các cuộc trò chuyện của bạn và giúp bạn tập trung. Tai nghe call center này hỗ trợ kết nối không dây lên đến 100 feet với PC, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và nhận được 7 giờ đàm thoại.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Stereo sử dụng công nghệ Bluetooth, cho phép kết nối trong phạm vi lên tới 30m với máy tính bàn, smartphone, tablet

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Stereo thuộc dòng tai nghe Bluetooth giúp bạn tập trung bằng cách che chắn cho bạn khỏi tiếng ồn và những phiền nhiễu bên ngoài. Tai nghe với Micro chống ồn, phạm vi không dây 100 ft và thời gian đàm thoại 10 giờ, sẽ giúp bạn tập trung và rảnh tay trong ngày làm việc.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono Stand
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono Stand

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono Stand

jabra việt nam, tai nghe jabra, tai nghe văn phòng, tai nghe jabra evolve, tai nghe jabra evolve 65, Jabra Evolve 65 SE UC Mono Stand

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono Stand
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono Stand

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono Stand

Jabra Evolve 65 SE MS Mono Stand là tai nghe không dây chuyên nghiệp với các tính năng kết nối tiên tiến, bao gồm cả việc được chứng nhận cho Skype for Business, chất lượng âm thanh ấn tượng và đi kèm với đế sạc để dễ dàng sạc và cất giữ thuận tiện.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo Stand
Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo Stand

Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo Stand

Jabra Evolve2 75 đang mang lại một tiêu chuẩn mới cho công việc mang tính kết hợp. Cho dù bạn đang làm việc tại nhà, đang di chuyển hay trong một văn phòng mở bận rộn, đây là tai nghe không dây Jabra dành cho bạn.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo Stand
Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo Stand

Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo Stand

Jabra Evolve2 75 đang mang lại một tiêu chuẩn mới cho công việc mang tính kết hợp. Cho dù bạn đang làm việc tại nhà, đang di chuyển hay trong một văn phòng mở bận rộn, đây là tai nghe không dây Jabra dành cho bạn.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo

Jabra Evolve2 75 đang mang lại một tiêu chuẩn mới cho công việc mang tính kết hợp. Cho dù bạn đang làm việc tại nhà, đang di chuyển hay trong một văn phòng mở bận rộn, đây là tai nghe không dây Jabra dành cho bạn.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo

Jabra Evolve2 75 đang mang lại một tiêu chuẩn mới cho công việc mang tính kết hợp. Cho dù bạn đang làm việc tại nhà, đang di chuyển hay trong một văn phòng mở bận rộn, đây là tai nghe không dây Jabra dành cho bạn.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 30 MS Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 30 MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 30 MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 30 MS Stereo là tai nghe một bên tai dành cho văn phòng. Có khả năng làm giảm tiếng ồn xung quanh tập trung trong công việc.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 40 MS Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 40 MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 40 MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 40 MS Stereo là dòng tai nghe chuyên dụng cho call center. Với thiết kế hiện đại, hai đệm tai êm ái tạo cảm giác thoải mái khi mang. Ngoài ra, được tích hợp công nghệ và tính năng chống ồn, lọc tạp âm cao cấp.

Xem thêm
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 MS Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 65 MS Stereo

Tai Nghe Jabra Evolve2 65 MS Stereo được thiết kế tối ưu cho các call center nó ưu điểm vượt trội và âm thanh chuyên nghiệp, liền mạch tạo nên sự khác biệt.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 20 UC Stereo (USB - A)
Tai nghe Jabra Evolve 20 UC Stereo (USB - A)

Tai nghe Jabra Evolve 20 UC Stereo (USB - A)

Tai nghe Jabra Evolve 20 UC Stereo (USB - A) là dòng tai nghe call center thiết kế 2 bên tai, có khả năng chống ồn và lọc âm tốt phù hợp cho nhân viên văn phòng, chăm sóc khách hàng hoặc có thể nghe nhạc

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo (USB - C)
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo (USB - C)

Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo (USB - C)

Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo (USB - C) kết nối trực tiếp qua cổng USB-C, là dòng tai nghe cao cấp cho call center, chăm sóc khách hàng, tai nghe văn phòng, khả năng chống ồn tốt nên phù hợp cho công việc của bạn

Xem thêm