MENU
jabravietnam

Giới thiệu


​​​​​​​

Jabra – chúng tôi cải thiện âm thanh để phục vụ cho bạn.

Jabra là thành viên của Tập đoàn GN, được thành lập cách đây gần 150 năm và ngày nay chúng tôi luôn tự hào là tập đoàn duy nhất có thể đồng thời tạo ra tai nghe tiêu dùng, tai nghe chuyên nghiệp và máy trợ thính. Tất cả những sản phẩm chúng tôi tạo ra với nhằm một mục tiêu duy nhất và cũng là câu sologan của chúng tôi – “Hãy làm cho âm thanh cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn”.​​​​​​​

Đăng ký đại ký