Jabra UC Voice 250 Mono

JABRA UC VOICE 250MONO là một tai nghe di động đặc biệt dành cho các chuyên viên văn phòng phù hợp cho việc triển khai các kế hoạch truyền thông. Đây là một giải pháp lý tưởng cho tất cả các văn phòng nơi mà nhân viên giành một lượng thời gian sử dụng trên điện thoại.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh