Chat hỗ trợ
Chat ngay

NTG VIET NAM - JABRA DISTRIBUTOR

MENU
Tai Nghe Call Center
Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II Link) USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II Link) USB-C MS Mono

Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II Link) USB-C MS Mono

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo

Hãng: Jabra Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-C MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-C MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo

Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB C MS Stereo
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB C MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB C MS Stereo

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo

Hãng: Jabra Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II link) USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II link) USB-A MS Mono

Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II link) USB-A MS Mono

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo

Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB A MS Stereo
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB A MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB A MS Stereo

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Biz 1100 Duo USB
Tai nghe Jabra Biz 1100 Duo USB

Tai nghe Jabra Biz 1100 Duo USB

Tai nghe Jabra Biz1100 Duo USB được thiết kế cho trung tâm liên lạc với các cuộc thoại rõ ràng. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng cho các doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc linh hoạt, mở với công nghệ chống tiếng ồn hàng đầu của jabra.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Biz 1500 Mono USB
Tai nghe Jabra Biz 1500 Mono USB

Tai nghe Jabra Biz 1500 Mono USB

Tai nghe jabra BIZ1500 Mono USB: hỗ trợ âm thanh HD, mic xoay 270 độ, tích hợp peakstop. NTG phân phối tai nghe cao cấp.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Biz 1100 Mono QD
Tai nghe Jabra Biz 1100 Mono QD

Tai nghe Jabra Biz 1100 Mono QD

Tai nghe Jabra Biz 1100 Mono QD được thiết kế cho trung tâm liên lạc với các cuộc thoại rõ ràng. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng cho các doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc linh hoạt, mở với công nghệ chống tiếng ồn hàng đầu của Jabra.

Xem thêm