Chat hỗ trợ
Chat ngay

NTG VIET NAM - JABRA DISTRIBUTOR

MENU
Tai Nghe Văn Phòng
Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II Link) USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II Link) USB-C MS Mono

Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II Link) USB-C MS Mono

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo

Hãng: Jabra Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-C MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-C MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo

Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB C MS Stereo
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB C MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB C MS Stereo

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra  Evolve2 Buds USB-A MS Wireless Charging Pad
Tai nghe Jabra  Evolve2 Buds USB-A MS Wireless Charging Pad

Tai nghe Jabra Evolve2 Buds USB-A MS Wireless Charging Pad

Evolve 2 Buds là thiết bị tai nghe bỏ túi vô cùng tiện dụng cho cuộc sống văn phòng mọi lúc mọi nơi. Mọi thứ bạn cần để tận dụng tối đa cho công việc ngay cả khi đang di chuyển được gói gọn trong một cặp tai nghe không dây nhỏ bé

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 Buds
Tai nghe Jabra Evolve2 Buds

Tai nghe Jabra Evolve2 Buds

Evolve 2 Buds là thiết bị tai nghe bỏ túi vô cùng tiện dụng cho cuộc sống văn phòng mọi lúc mọi nơi. Mọi thứ bạn cần để tận dụng tối đa cho công việc ngay cả khi đang di chuyển được gói gọn trong một cặp tai nghe không dây nhỏ bé

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo

Hãng: Jabra Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II link) USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II link) USB-A MS Mono

Tai nghe Jabra Engage 50 II - ( Engage 50 II link) USB-A MS Mono

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono

Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo

Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB A MS Stereo
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB A MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II link) USB A MS Stereo

Với Jabra Engage 50 II, các cuộc gọi rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ sáng tạo của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 - (Engage 40 link) USB-A MS Stereo

Tai nghe Jabra Engage 40 là tai nghe Jabra có dây. Với Jabra Engage 40, các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và khách hàng tận hưởng trải nghiệm tốt hơn toàn diện nhờ phần mềm Engage+ cải tiến của Jabra. Làm cho các tương tác trở nên có ý nghĩa và hiệu quả hơn với thông tin chi tiết về cuộc gọi trong thời gian thực.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono

Tai nghe văn phòng Jabra Evolve 65 SE UC Mono được thiết kế đặc biệt để cải thiện chất lượng đàm thoại. Với Micrô chống ồn của nó giúp loại bỏ âm thanh nền gây phiền nhiễu và mất tập trung, cho phép bạn tập trung hơn vào cuộc gọi của mình.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono

Tai nghe văn phòng Jabra Evolve 65 SE MS Mono được thiết kế để giúp bạn nhanh nhẹn và cải thiện các cuộc trò chuyện của bạn và giúp bạn tập trung. Tai nghe call center này hỗ trợ kết nối không dây lên đến 100 feet với PC, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và nhận được 7 giờ đàm thoại.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Stereo sử dụng công nghệ Bluetooth, cho phép kết nối trong phạm vi lên tới 30m với máy tính bàn, smartphone, tablet

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Stereo thuộc dòng tai nghe Bluetooth giúp bạn tập trung bằng cách che chắn cho bạn khỏi tiếng ồn và những phiền nhiễu bên ngoài. Tai nghe với Micro chống ồn, phạm vi không dây 100 ft và thời gian đàm thoại 10 giờ, sẽ giúp bạn tập trung và rảnh tay trong ngày làm việc.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono Stand
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono Stand

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono Stand

jabra việt nam, tai nghe jabra, tai nghe văn phòng, tai nghe jabra evolve, tai nghe jabra evolve 65, Jabra Evolve 65 SE UC Mono Stand

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono Stand
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono Stand

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono Stand

Jabra Evolve 65 SE MS Mono Stand là tai nghe không dây chuyên nghiệp với các tính năng kết nối tiên tiến, bao gồm cả việc được chứng nhận cho Skype for Business, chất lượng âm thanh ấn tượng và đi kèm với đế sạc để dễ dàng sạc và cất giữ thuận tiện.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo Stand
Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo Stand

Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo Stand

Jabra Evolve2 75 đang mang lại một tiêu chuẩn mới cho công việc mang tính kết hợp. Cho dù bạn đang làm việc tại nhà, đang di chuyển hay trong một văn phòng mở bận rộn, đây là tai nghe không dây Jabra dành cho bạn.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo Stand
Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo Stand

Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo Stand

Jabra Evolve2 75 đang mang lại một tiêu chuẩn mới cho công việc mang tính kết hợp. Cho dù bạn đang làm việc tại nhà, đang di chuyển hay trong một văn phòng mở bận rộn, đây là tai nghe không dây Jabra dành cho bạn.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 75 UC Stereo

Jabra Evolve2 75 đang mang lại một tiêu chuẩn mới cho công việc mang tính kết hợp. Cho dù bạn đang làm việc tại nhà, đang di chuyển hay trong một văn phòng mở bận rộn, đây là tai nghe không dây Jabra dành cho bạn.

Xem thêm
Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo

Tai nghe Jabra Evolve2 75 MS Stereo

Jabra Evolve2 75 đang mang lại một tiêu chuẩn mới cho công việc mang tính kết hợp. Cho dù bạn đang làm việc tại nhà, đang di chuyển hay trong một văn phòng mở bận rộn, đây là tai nghe không dây Jabra dành cho bạn.

Xem thêm