Jabra GN 1200

Jabra GN 1200nhanh Ngắt kết nối cáp là một cáp thẳng dài 31,5 inches. Nó có khuếch đại micro để thúc đẩy truyền tải các cấp độ khi kết nối truyền điện thoại khối lượng thấp. Các Jabra GN 1200 được sử dụng để kết nối một số tai nghe Jabra hầu như tất cả các điện thoại bàn, bao gồm cả điện thoại IP cứng
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh