MENU
jabravietnam
 
Tai nghe Jabra 40 MS Stereo (USB -A)
Tai nghe Jabra 40 MS Stereo (USB -A)
Tai nghe Jabra 40 MS Stereo (USB -A) là tai nghe một bên tai dành cho văn phòng. Có khả năng làm giảm tiếng ồn xung quanh tập trung trong công việc.