MENU
jabravietnam
 
Tai Nghe Jabra Evolve2 30 MS Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 30 MS Stereo
Tai Nghe Jabra Evolve2 30 MS Stereo là tai nghe một bên tai dành cho văn phòng. Có khả năng làm giảm tiếng ồn xung quanh tập trung trong công việc.