Jabra GN 1200 QD

Jabra GN 1200 QD là một giải pháp linh hoạt để kết nối tai nghe Jabra với điện thoại. Cáp kết nối điện thoại với tai nghe không phải là tiêu chuẩn hóa và từng nhà sản xuất sản xuất các loại cáp cho sản phẩm của mình.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh