MENU
jabravietnam
 
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 MS Stereo include changing
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 MS Stereo include changing
Tai Nghe Jabra Evolve2 65 MS Stereo include changing sử dụng công nghệ Bluetooth, cho phép kết nối trong phạm vi lên tới 30m với máy tính bàn, smartphone, tablet.