JABRA GN2100 3-TRONG-1, SOUNDTUBE

JABRA GN2100 3-TRONG-1, SOUNDTUBE được thiết kế để sử dụng với điện thoại máy tính để bàn truyền thống. Nó cung cấp cho bạn tất cả mọi thứ bạn muốn trong một tai nghe: âm thanh tuyệt vời và phù hợp thoải mái.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh