JABRA GN2000 DUO, SOUNDTUBE, IP

Tai nghe JABRA GN2000 DUO, SOUNDTUBE, IP là tai nghe được thiết kế cho các trung tâm cuộc gọi và môi trường văn phòng tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh