Jabra GN1900 MONO NC

Tai nghe GN1900 MONO NC, Jabra GN1900 MONO NC được thiết kế nhẹ và bao gồm các miếng đệm tai bằng da, cả hai tính năng đó đảm bảo tất cả các ngày thoải mái cho thậm chí hầu hết các trung tâm điện thoại chuyên sâu của cuộc gọi.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh