Jabra GN1900 DUO NC

Jabra GN1900 DUO NC là một lựa chọn tai nghe chuyên nghiệp hiệu quả chi phí thiết kế đặc biệt cho các trung tâm cuộc gọi. Tối ưu hóa cho các chi phí hợp lý trung tâm liên lạc.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh